Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.

Prezentul program răspunde rigorilor reformei din educația românească și necesităților de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar preprimar și primar în vederea creșterii calității educației prin utilizarea metodelor  active de predare-învățare-evaluare. Scopul sesiunilor de formare este să dezvolte profesional cadrul didactic, astfel încât să adopte o atitudine reflexivă şi inovatrivă, să creeze un mediu la clasă care să promoveze experienţe de predare- învăţare- evaluare pozitive pentru toţi copiii.

Programul de formare a fost elaborat cu scopul de a oferi îndrumare şi modele de formare, atât în ceea ce priveşte conţinuturile specifice, cât şi metodologia de lucru, cadrelor didactice din invatamantul primar si prepriar, unde se lucrează cu elevi cu CES.

Cursul oferă atât un suport teoretic ce fundamentează demersurile inclusive promovate în proiect, cât şi un instrument de formare continuă pentru toţi profesorii, dar mai ales pentru cei care lucrează în medii multiculturale.

Scopul programului: Formarea si dezvoltarea competentelor generale si specifice educatiei incluzive in unitatile de invatamant preuniversitar, prin care sa se asigure participarea la educatie si integrarea tuturor copiilor in mediul cultural-educativ al scolii, pe baza principiului egalitatii de sanse.

Metodele active de predare-învățare – evaluare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specific acestor metode moderne este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.

Utilizarea metodelor active de predare-învățare–evaluare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. Elevul trebuie să fie participant activ pentru că el întâlneşte probleme şi situaţii complexe, lucrând în grup, prin analize şi dezbateri, descoperă răspunsuri la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit de propria învăţare. Prin utilizarea eficientă a acestor metode interactive, se doreşte participarea activă a elevilor la propria învăţare, activitate centrată pe elev, stimularea expresivităţii şi a creativităţii elevilor, formarea de competenţe, dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi autonome, dezvoltarea muncii în echipă şi în final optimizarea procesului de învăţare cu valabilitate pe termen lung. 

            Programul de formare continua “Elemente de didactică  integrată în învățământul preprimar și primar"- este elaborat cu scopul de a oferi în mod real o bază informațională pentru cei preocupați de cunoașterea, îmbogățirea și aprofundarea conceptelor pedagogice, de a forma și dezvolta competențe specifice didacticii aplicate la nivelul învățământului preprimar și primar.

Cursul abordează  teme cu problematica  didactică, oferind deschideri ample, prin explicații teoretice și  aplicații practice.