Skip available courses

  Available courses

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani (16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  PROMOVAREA VALORILOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  OMEN nr. 3904/05.06.2018, Perioada de acreditare 3 ani(05.06.2018-05.06.2021), Domeniul tematic: Noile educații

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani (16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani (16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Învăţarea prin proiecte educaţionale”

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  OMEN nr. 6217/23.12.2016, perioada de acreditare 3 ani (23.12.2016-23.12.2019), domeniul tematic - Educaţia incluzivă

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani (16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  OMEN nr. 6217/23.12.2016, perioada de acreditare 3 ani (23.12.2016-23.12.2019), domeniul tematic - Educaţia incluzivă

  Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, în toate comunitățile, reprezintă misiunea esențial-umanitară a școlii, care trebuie să atragă și să stimuleze copiii spre școală printr-o disponibilitate educațională, incluzivă, valorică pentru fiecare și pentru toți. Realizarea practică a nevoilor de formare a competențelor educaționale proprii climatului școlar incluziv, presupune nu doar asimilarea unui sistem conceptual teoretic specializat, ci în mod deosebit implică punerea în exercițiul practic și-n intervenția efectivă a unor abilități și deprinderi interactive bazate pe cooperarea și afirmarea inițiativei elevilor, dintr-o nouă perspectivă partenerială a cadrului didactic în relația cu aceștia. Efectul formării continue a cadrelor didactice asupra continuității în educația incluzivă și sporirea valorică a managementului și calității educației incluzive se dobândesc prin strategiile interactive și metodele de comunicare comprehensivă nonconflictuală, prin rețelele de colaborare accesibile elevilor și părinților, fără discriminare.

  Formatori:

  Course

  PROMOVAREA VALORILOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  OMEN nr. 3904/05.06.2018, Perioada de acreditare 3 ani(05.06.2019-05.06.2021), Domeniul tematic: Noile educații

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Învăţarea prin proiecte educaţionale”

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Tehnologia informației și a comunicațiilor

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic - Utilizarea tehnologiei informației în procesul didactic

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Învăţarea prin proiecte educaţionale”

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Învăţarea prin proiecte educaţionale”

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  OMEN nr. 6217/23.12.2016, perioada de acreditare 3 ani (23.12.2016-23.12.2019), domeniul tematic - Educaţia incluzivă

  Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, în toate comunitățile, reprezintă misiunea esențial-umanitară a școlii, care trebuie să atragă și să stimuleze copiii spre școală printr-o disponibilitate educațională, incluzivă, valorică pentru fiecare și pentru toți. Realizarea practică a nevoilor de formare a competențelor educaționale proprii climatului școlar incluziv, presupune nu doar asimilarea unui sistem conceptual teoretic specializat, ci în mod deosebit implică punerea în exercițiul practic și-n intervenția efectivă a unor abilități și deprinderi interactive bazate pe cooperarea și afirmarea inițiativei elevilor, dintr-o nouă perspectivă partenerială a cadrului didactic în relația cu aceștia. Efectul formării continue a cadrelor didactice asupra continuității în educația incluzivă și sporirea valorică a managementului și calității educației incluzive se dobândesc prin strategiile interactive și metodele de comunicare comprehensivă nonconflictuală, prin rețelele de colaborare accesibile elevilor și părinților, fără discriminare.

  Formatori:

  Course

  OMEN nr. 6217/23.12.2016, perioada de acreditare 3 ani (23.12.2016-23.12.2019), domeniul tematic - Educaţia incluzivă

  Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, în toate comunitățile, reprezintă misiunea esențial-umanitară a școlii, care trebuie să atragă și să stimuleze copiii spre școală printr-o disponibilitate educațională, incluzivă, valorică pentru fiecare și pentru toți. Realizarea practică a nevoilor de formare a competențelor educaționale proprii climatului școlar incluziv, presupune nu doar asimilarea unui sistem conceptual teoretic specializat, ci în mod deosebit implică punerea în exercițiul practic și-n intervenția efectivă a unor abilități și deprinderi interactive bazate pe cooperarea și afirmarea inițiativei elevilor, dintr-o nouă perspectivă partenerială a cadrului didactic în relația cu aceștia. Efectul formării continue a cadrelor didactice asupra continuității în educația incluzivă și sporirea valorică a managementului și calității educației incluzive se dobândesc prin strategiile interactive și metodele de comunicare comprehensivă nonconflictuală, prin rețelele de colaborare accesibile elevilor și părinților, fără discriminare.

  Formatori:

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Managementul calităţii în educaţie”

  OMEN nr. 5026/4.09.2018, perioada de acreditare 4 ani(4.09.2018-4.09.2022), domeniul tematic- Managementul calităţii educaţiei.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Elemente inovative de didactică transdisciplinară

  OMEN nr. 3706/21.05.2018, perioada de acreditare 4 ani (21.05.2018-21.05.2022), domeniul tematic- Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Denumire program: „Educație incluziva în învățământul preuniversitar

  OMEN nr. 3343/16.03.2018, perioada de acreditare 3 ani(16.03.2018-16.03.2021), domeniul tematic- Educatia copiilor cu CES.

  Course

  Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice proprii unei educaţii incluzive în unităţile de învăţământ preuniversitar, prin care să se asigure participarea la educaţie, integrarea valorică a tuturor copiilor în mediul cultural – educativ al şcolii, pe baza principiului egalităţii de şanse în educaţie.

  Formatori:

  Course

  Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, în toate comunitățile, reprezintă misiunea esențial-umanitară a școlii, care trebuie să atragă și să stimuleze copiii spre școală printr-o disponibilitate educațională, incluzivă, valorică pentru fiecare și pentru toți. Realizarea practică a nevoilor de formare a competențelor educaționale proprii climatului școlar incluziv, presupune nu doar asimilarea unui sistem conceptual teoretic specializat, ci în mod deosebit implică punerea în exercițiul practic și-n intervenția efectivă a unor abilități și deprinderi interactive bazate pe cooperarea și afirmarea inițiativei elevilor, dintr-o nouă perspectivă partenerială a cadrului didactic în relația cu aceștia. Efectul formării continue a cadrelor didactice asupra continuității în educația incluzivă și sporirea valorică a managementului și calității educației incluzive se dobândesc prin strategiile interactive și metodele de comunicare comprehensivă nonconflictuală, prin rețelele de colaborare accesibile elevilor și părinților, fără discriminare.

  Formatori: Prof. Popa Cristinel, Muntenaşu Mariana, Popa Irina, Laic Daniela

  Course

  Formatori: Prof. Popa Irina, Laic Daniela, Popa Cristinel, Muntenașu Mariana

  Course

  Formatori: Prof. Plăcintă Gabriela, Laic Daniela, Popa Irina, Ursanu Gica

  Course

  Formatori: prof. Simionică Elena, Prof. Popa Cristinel, prof. Ursanu Gica

  Course

  Formatori: Prof. Popa Cristinel, Prof. Muntenașu Mariana, Prof. Laic Daniela, Prof. Popa Irina

  Course

  Asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, în toate comunitățile, reprezintă misiunea esențial-umanitară a școlii, care trebuie să atragă și să stimuleze copiii spre școală printr-o disponibilitate educațională, incluzivă, valorică pentru fiecare și pentru toți. Realizarea practică a nevoilor de formare a competențelor educaționale proprii climatului școlar incluziv, presupune nu doar asimilarea unui sistem conceptual teoretic specializat, ci în mod deosebit implică punerea în exercițiul practic și-n intervenția efectivă a unor abilități și deprinderi interactive bazate pe cooperarea și afirmarea inițiativei elevilor, dintr-o nouă perspectivă partenerială a cadrului didactic în relația cu aceștia. Efectul formării continue a cadrelor didactice asupra continuității în educația incluzivă și sporirea valorică a managementului și calității educației incluzive se dobândesc prin strategiile interactive și metodele de comunicare comprehensivă nonconflictuală, prin rețelele de colaborare accesibile elevilor și părinților, fără discriminare.

  Formatori: Prof. Cristinel Popa

  Course

  Programul de formare continuă DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ-PROIECTUL CETĂȚEANUL răspunde necesităților de formare a competențelor de relaționare cu comunitatea locală și de participare activă în calitate de cetățeni la viața acesteia, importante pentru cadrele didactice, pentru elevi, dar și pentru soluționarea durabilă a unor probleme specifice ce țin de promovarea principiilor și valorilor democratice, de implicarea activă a cetățenilor la viața publică. Programul se bazează pe aplicarea la clasă a Metodologiei ,,Project Citizen-Proiectul Cetățeanul”, promovată în colaborare cu Institutul Intercultural Timișoara și furnizată de Casa Corpului Didactic Vaslui.

  Formatori:

  Course

  Programul de formare continuă DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ-PROIECTUL CETĂȚEANUL răspunde necesităților de formare a competențelor de relaționare cu comunitatea locală și de participare activă în calitate de cetățeni la viața acesteia, importante pentru cadrele didactice, pentru elevi, dar și pentru soluționarea durabilă a unor a unor probleme specifice ce țin de promovarea principiilor și valorilor democratice, de implicarea activă a cetățenilor la viața publică. Programul se bazează pe aplicarea la clasă a Metodologiei ,,Project Citizen-Proiectul Cetățeanul”, promovată în colaborare cu Institutului Intercultural Timișoara și furnizată de Casa Corpului Didactic Vaslui.

  Course

  Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.

  Course

  Programul de formare se adresează cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar interesate în a-şi dezvolta competenţe de a analiza, proiecta şi adapta demersul didactic centrat pe elev, prin utilizarea metodelor active, în vederea creşterii competitivităţii şi obţinerii de performanţe în educarea şi învăţarea elevilor. Sistemul educaţional actual nu îşi permite o unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci are nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. Pregătim copiii pentru integrarea în societate şi cum putem mai bine decât obişnuindu-i să lucreze în echipă. Învăţarea prin cooperare este benefică din multe privinţe dar, mai ales, ea contribuie la îmbunătăţirea eficienţei învăţării. În acest sens este foarte important de cunoscut cum se organizează învăţarea prin cooperare, precum şi diferite metode şi tehnici de muncă în grup. Obiectivele programului de formare vizează pe de o parte abilitarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice active, în vederea dezvoltării la copii a autonomiei în învăţare, respectând particularităţile individuale şi de grup, pe de o parte încurajarea manifestării unei conduite (auto)reflexive şi inovative care să genereze o arhitectură didactică ce favorizează dezvoltarea la copii a competenţelor cheie. Propunând aceste obiective considerăm că vom contribui la o restructurare a lecţiilor, o regândire a strategiilor didactice folosite de către cadrele didactice din invăţământul primar şi preşcolar. Participând la acest program de formare cadrele didactice vor avea ocazia să gândească demersuri didactice care să contribuie la modelarea tipului de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.

  Activităţile de formare propuse considerăm că vor contribui la dezvoltarea unui învăţământ modern, bine conceput care permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.

  Caracterizat prin interacţiune, situaţii experienţiale, simulare de activităţi de învăţare specifice lucrului cu copii, programul de formare este unul specific învăţării adulţilor şi în măsură să integreze facilităţile oferite de mijloacele moderne de instruire şi comunicare. Metodele şi tehnicile utilizate sunt predominant active şi interactive, folosirea lor reprezentând un antrenament util cadrelor didactice pentru aplicarea acestora în activitatea la clasă.

  Prin activităţile propuse în cadrul programului cursanţii vor fi implicaţi în dezbaterea temelor propuse, în rezolvarea de probleme, în studiul de caz, în exersarea proiectării de situaţii de învăţare şi facilitarea valorificării experienţei personale a acestora. Fiecare nouă achiziţie va fi exersată printr-o aplicaţie practică.

  Participând la astfel de activităţi şi urmărind obiectivele propuse considerăm că participanţii vor avea ocazia să îţi revizuiască conceprea demersurilor didactice şi să evite a recurge  prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-să-ţi-arăt-cum” folosind frecvent metode şi tehnici cu un caracter activ, care stimulează interesul elevilor pentru studiu, crearea unui climat propice învăţării, mai exact „a-l învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm din adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea“.

  Course

  Programul de formare se adresează cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar interesate în a-şi dezvolta competenţe de a analiza, proiecta şi adapta demersul didactic centrat pe elev, prin utilizarea metodelor active, în vederea creşterii competitivităţii şi obţinerii de performanţe în educarea şi învăţarea elevilor. Sistemul educaţional actual nu îşi permite o unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci are nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. Pregătim copiii pentru integrarea în societate şi cum putem mai bine decât obişnuindu-i să lucreze în echipă. Învăţarea prin cooperare este benefică din multe privinţe dar, mai ales, ea contribuie la îmbunătăţirea eficienţei învăţării. În acest sens este foarte important de cunoscut cum se organizează învăţarea prin cooperare, precum şi diferite metode şi tehnici de muncă în grup.

  Obiectivele programului de formare vizează pe de o parte abilitarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice active, în vederea dezvoltării la copii a autonomiei în învăţare, respectând particularităţile individuale şi de grup, pe de o parte încurajarea manifestării unei conduite (auto)reflexive şi inovative care să genereze o arhitectură didactică ce favorizează dezvoltarea la copii a competenţelor cheie. Propunând aceste obiective considerăm că vom contribui la o restructurare a lecţiilor, o regândire a strategiilor didactice folosite de către cadrele didactice din invăţământul primar şi preşcolar. Participând la acest program de formare cadrele didactice vor avea ocazia să gândească demersuri didactice care să contribuie la modelarea tipului de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.

  Activităţile de formare propuse considerăm că vor contribui la dezvoltarea unui învăţământ modern, bine conceput care permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.

  Caracterizat prin interacţiune, situaţii experienţiale, simulare de activităţi de învăţare specifice lucrului cu copii, programul de formare este unul specific învăţării adulţilor şi în măsură să integreze facilităţile oferite de mijloacele moderne de instruire şi comunicare. Metodele şi tehnicile utilizate sunt predominant active şi interactive, folosirea lor reprezentând un antrenament util cadrelor didactice pentru aplicarea acestora în activitatea la clasă.

  Prin activităţile propuse în cadrul programului cursanţii vor fi implicaţi în dezbaterea temelor propuse, în rezolvarea de probleme, în studiul de caz, în exersarea proiectării de situaţii de învăţare şi facilitarea valorificării experienţei personale a acestora. Fiecare nouă achiziţie va fi exersată printr-o aplicaţie practică.

  Participând la astfel de activităţi şi urmărind obiectivele propuse considerăm că participanţii vor avea ocazia să îţi revizuiască conceprea demersurilor didactice şi să evite a recurge  prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-să-ţi-arăt-cum” folosind frecvent metode şi tehnici cu un caracter activ, care stimulează interesul elevilor pentru studiu, crearea unui climat propice învăţării, mai exact „a-l învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm din adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea“.

  Course

   

  Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice proprii unei educaţii incluzive în unităţile de învăţământ preuniversitar, prin care să se asigure participarea la educaţie, integrarea valorică a tuturor copiilor în mediul cultural – educativ al şcolii, pe baza principiului egalităţii de şanse în educaţie.

  Modulul II "METODE INTERACTIVE DE PREDARE" prezinta cateva metode de invatare prin cooperare care ofera copilului/elevului cu CES posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar si ca membru in echipa.

  Modulul III "PROIECTAREA SI EVALUAREA DIDACTICA LA COPIII CU CES " evidentiaza faptul ca, organizarea continuturilor valorificand metodele activ participative se bazeaza in procesul de predare-invatare-evaluare pe conduitele mentale ale copilului/elevului din perspectiva unei integrari afective, realizata de -a lungul tuturor etapelor procesului educational(proiectare,desfasurare,evaluare).

  Course

  Programul de formare continuă “Elemente de didactică  integrată în învățământul preșcolar și primar" oferă o bază  informațională  pentru cei preocupați de cunoașterea, îmbogățirea și aprofundarea conceptelor pedagogice, formează și dezvoltă competențe specifice didacticii aplicate și predării integrate la nivelul învățământului preșcolar  și primar.

  Course

  Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice proprii unei educaţii incluzive în unităţile de învăţământ preuniversitar, prin care să se asigure participarea la educaţie, integrarea valorică a tuturor copiilor în mediul cultural – educativ al şcolii, pe baza principiului egalităţii de şanse în educaţie.

  Course

  cursul este elaborat cu scopul de a oferi în mod real o bază informațională celor preocupați de cunoașterea, îmbogățirea și aprofundarea conceptelor pedagogice, de a forma și dezvolta competenșe specifice de didactică aplicată la nivelul învățământului preprimar și primar. Abordează teme precum cunoașterea copilului preșcolar/școlar mic, teorii și modele ale învățării, proiectarea curriculară din perspectivă integrată, strategii didactice centrate pe elev.

  Course

  CUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA VALORILOR NAȚIONALE

  Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.                                Profesor: Gica Ursanu

  Course

  Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.

  Course

  Prezentul program răspunde rigorilor reformei din educația românească și necesităților de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar preprimar și primar în vederea creșterii calității educației prin utilizarea metodelor  active de predare-învățare-evaluare. Scopul sesiunilor de formare este să dezvolte profesional cadrul didactic, astfel încât să adopte o atitudine reflexivă şi inovatrivă, să creeze un mediu la clasă care să promoveze experienţe de predare- învăţare- evaluare pozitive pentru toţi copiii.

  Course

  Programul de formare a fost elaborat cu scopul de a oferi îndrumare şi modele de formare, atât în ceea ce priveşte conţinuturile specifice, cât şi metodologia de lucru, cadrelor didactice din invatamantul primar si prepriar, unde se lucrează cu elevi cu CES.

  Cursul oferă atât un suport teoretic ce fundamentează demersurile inclusive promovate în proiect, cât şi un instrument de formare continuă pentru toţi profesorii, dar mai ales pentru cei care lucrează în medii multiculturale.

  Course

  Scopul programului: Formarea si dezvoltarea competentelor generale si specifice educatiei incluzive in unitatile de invatamant preuniversitar, prin care sa se asigure participarea la educatie si integrarea tuturor copiilor in mediul cultural-educativ al scolii, pe baza principiului egalitatii de sanse.

  Course

  Metodele active de predare-învățare – evaluare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specific acestor metode moderne este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.

  Utilizarea metodelor active de predare-învățare–evaluare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. Elevul trebuie să fie participant activ pentru că el întâlneşte probleme şi situaţii complexe, lucrând în grup, prin analize şi dezbateri, descoperă răspunsuri la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit de propria învăţare. Prin utilizarea eficientă a acestor metode interactive, se doreşte participarea activă a elevilor la propria învăţare, activitate centrată pe elev, stimularea expresivităţii şi a creativităţii elevilor, formarea de competenţe, dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi autonome, dezvoltarea muncii în echipă şi în final optimizarea procesului de învăţare cu valabilitate pe termen lung. 

  Course

              Programul de formare continua “Elemente de didactică  integrată în învățământul preprimar și primar"- este elaborat cu scopul de a oferi în mod real o bază informațională pentru cei preocupați de cunoașterea, îmbogățirea și aprofundarea conceptelor pedagogice, de a forma și dezvolta competențe specifice didacticii aplicate la nivelul învățământului preprimar și primar.

  Cursul abordează  teme cu problematica  didactică, oferind deschideri ample, prin explicații teoretice și  aplicații practice.

  Course

  Modulul I. PSIHOGENEZA COPILULUI LA VÂRSTELE TIMPURII

  1. Dezvoltarea psihică umană.

  2. Cunoaşterea copilului preşcolar/școlar

  3. Conceptele de învatare şi învatare şcolară. Teorii şi modele ale învăţării.

  Modulul II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  1. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ

  2. Definirea şi analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcină.

  3. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare

  4. Strategii didactice utilizate în învăţământ. Metode, tehnici şi procedee de predare-învăţare.

  5. Mijloace de invatamant. Recomandări metodice.

  6. Forme de organizare a activităţii didactice în grădiniţă şi şcoală

  7. Metode şi tehnici de evaluare

  Modulul III. VALENŢE INSTRUCTIV-FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR/PRIMAR

  1.Curriculum. Caracteristici generale.

  2.Documentele curriculare pentru învăţământul preprimar şi primar.

        3.  Proiectarea didactică între tradiţional şi modern.

        4.  Abordarea integrată a conţinuturilor în învăţământul preprimar/primar

        5.  Curriculum la decizia şcolii(CDŞ-ul)

  Course

  Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.

  Course

  Din perspectiva dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice, Programul de formare ,,Predarea valorilor nationale si europene in invatamantul prescolar si primar" contribuie esential la realizarea unei educatii de calitate inca de la cele mai mici varste, gradinita si scoala primara. Dezvoltarea durabila legata de grupul tinta priveste un capital uman mai bine pregatit in educatie care sa raspunda cerintelor nationale si europene in domeniu. In acelasi timp, proiectul contribuie la imbunatatirea competentelor profesionale prin utilizarea platformei e-learning  si accesul la informatii relevante. Educatia este un drept fundamental al omului, il invata pe individ cum sa se comporte in calitate de cetatean responsabil si informat, promoveaza respectul reciproc, toleranta, valorile comune. Scoala este institutia care participa in mod decisiv la educatia generatiei tinere, la transmiterea valorilor culturale si morale, la formarea completa a personalitatii. Romanii sunt un popor nascut aici, in Europa, nu-si pierd identitatea, dimpotriva, si-o consolideaza, creind noi posibilitati de adaptare. Istoria si cultura sunt certificatul de existenta si identitate al fiecarui popor, partea sa de nemurire. Cultura ca atitudine intelectuala a continuat sa existe in dialog si consens cu alte culturi europene. Ratiunea de a fi a culturii noastre este de a face parte, de a se integra in cultura europeana careia ii apartine ca structura si profil spiritual. In contextele actuale sociale si educationale, dinamice si intercorelate, profilul de competenta al cadrului didactic capata noi contururi, se imbogateste constant cu noi dimensiuni si roluri. Alaturi de pozitia traditionala de ,,transmitator de invatare", educatorul de astazi este vazut ca un facilitator si ca un mediator cultural, ca un serios purtator de valori. Iata de ce formarea lui poate dezvolta un sistem de valori nationale si europene, care ne defineste ca indivizi si grupuri.

  Course

  Programul isi propune sa ofere indrumarea, formarea si dezvoltarea competentelor generale si specifice educatiei incluzive in unitatile de invatamant preuniversitar, prin care sa se asigure participarea la educatie si integrarea tuturor copiilor in mediul cultural-educativ al scolii, pe baza principiului egalitatii de sanse,  avandu-se în vedere atitudinea de toleranta, comunicare interculturala, utilizarea metodelor si tehnicilor care contribuie la promovarea diversitatii.

  MODULUL I: Metode de lucru cu copilul cu CES din școlile de masă

  MODULUL II: Metode interactive de predare / abordare teoretică

  MODULUL III: Proiectarea și evaluarea didactică la copiii cu CES

  Course

  Programul isi propune sa ofere indrumarea, formarea si dezvoltarea competentelor generale si specifice educatiei incluzive in unitatile de invatamant preuniversitar, prin care sa se asigure participarea la educatie si integrarea tuturor copiilor in mediul cultural-educativ al scolii, pe baza principiului egalitatii de sanse,  avandu-se în vedere atitudinea de toleranta, comunicare interculturala, utilizarea metodelor si tehnicilor care contribuie la promovarea diversitatii.

  Course

  FormatorI: Darau Flavia, Lalyer Raluca

  Programul are ca scop formarea si consolidarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar preprimar si primar (ISCED 0-1) prin utilizarea metodelor active de predare-invatare-evaluare, in vederea livrarii educatiei de calitate.

  Henry Ford spunea ca "toti cei care inceteaza sa mai invete sunt batrani, fie ca au 20 de ani, fie ca au 80 de ani. Toti cei care continua sa invete raman tineri". Programul se adreseaza tuturor cadrelor didactice care doresc sa invete, care vor sa ramana tineri prin invatare si evolutie. Cariera bazata pe plafonare e ca un baston rupt. Nu te vei putea sprijini pe el in furtuni! E atitudine de vreme buna si nu functioneaza.Perseverenta ofera siguranta.

  Programul are ca obiective manifestarea unei conduite (auto)reflexive si inovative care sa genereze o arhitectura didactica ce favorizeaza dezvoltarea la copii a competentelor cheie si abilitarea cadrelor didactice in utilizarea strategiilor didactice active, in vederea dezvoltarii la copii a utonomiei in invatare, respectand particularitatile individuale si de grup.

  Programul este structurat pe doua module, dupa cum urmeaza:

  Modulul I Redimensionarea procesului didactic din perspectiva unei invatari active

  1.1 Argument pentru apelul la o predare-invatare-evaluare activa

  1.2 Metodologie didactica in predare-invatare-evaluare

  Modulul II Perspective de abordare a invatarii active

  2.1 Invatarea prin cooperare

  2.2 Teoria constructivista in invatarea activa

  Course

  Programul isi propune sa ofere indrumarea, formarea si dezvoltarea competentelor generale si specifice educatiei incluzive in unitatile de invatamant preuniversitar, prin care sa se asigure participarea la educatie si integrarea tuturor copiilor in mediul cultural-educativ al scolii, pe baza principiului egalitatii de sanse,  avandu-se în vedere atitudinea de toleranta, comunicare interculturala, utilizarea metodelor si tehnicilor care contribuie la promovarea diversitatii.

   

   MODULUL I: Metode de lucru cu copilul cu CES din școlile de masă

  MODULUL II: Metode interactive de predare / abordare teoretică

  MODULUL III: Proiectarea și evaluarea didactică la copiii cu CES

  Course

  Cursul propune formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice proprii unei educaţii incluzive în unităţile de învăţământ preuniversitar, prin care să se asigure participarea la educaţie, integrarea valorică a tuturor copiilor în mediul cultural – educativ al şcolii, pe baza principiului egalităţii de şanse în educaţie.

  Modulul I - Metode de lucru cu copilul cu CES din școlile de masă

  Modulul II - Metode interactive de predare abordare teoretică

  Modulul III - Proiectarea și evaluarea didactică la copiii cu CES

  Course

  Programul are ca scop formarea si consolidarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar preprimar si primar (ISCED 0-1) prin utilizarea metodelor active de predare-invatare-evaluare, in vederea livrarii educatiei de calitate.

  Henry Ford spunea ca "toti cei care inceteaza sa mai invete sunt batrani, fie ca au 20 de ani, fie ca au 80 de ani. Toti cei care continua sa invete raman tineri". Programul se adreseaza tuturor cadrelor didactice care doresc sa invete, care vor sa ramana tineri prin invatare si evolutie. Cariera bazata pe plafonare e ca un baston rupt. Nu te vei putea sprijini pe el in furtuni! E atitudine de vreme buna si nu functioneaza.Perseverenta ofera siguranta.

  Programul are ca obiective manifestarea unei conduite (auto)reflexive si inovative care sa genereze o arhitectura didactica ce favorizeaza dezvoltarea la copii a competentelor cheie si abilitarea cadrelor didactice in utilizarea strategiilor didactice active, in vederea dezvoltarii la copii a utonomiei in invatare, respectand particularitatile individuale si de grup.

  Programul este structurat pe doua module, dupa cum urmeaza:

  Modulul I Redimensionarea procesului didactic din perspectiva unei invatari active

  1.1 Argument pentru apelul la o predare-invatare-evaluare activa

  1.2 Metodologie didactica in predare-invatare-evaluare

  Modulul II Perspective de abordare a invatarii active

  2.1 Invatarea prin cooperare

  2.2 teoria constructivista in invatarea activa

  Course

  Prin acest programul de formare se urmăreşte:

  • Manifestarea unei conduite (auto) reflexive şi inovative care să genereze o arhitectură didactică ce favorizează dezvoltarea la copii a competenţelor cheie.
  • Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice active, în vederea dezvoltării la copii a autonomiei în învăţare, respectând particularităţile individuale şi de grup.

  Structura programului de formare:

  Modul I - Redimesionarea procesului didactic din perspectiva unei învăţări active

  Tema 1.1. Argument pentru apelul la o predare-învăţare-evaluare activă

  Tema 1.2. Metodologie didactică în predare-învăţare-evaluare

  Modul II - Perspective de abordare a învăţării active

  Tema 2.1. Învăţarea prin cooperare

  Tema 2.2. Teoria constructivistă şi învăţarea activă

  Course

  Modulul I. PSIHOGENEZA COPILULUI LA VÂRSTELE TIMPURII

  1. Dezvoltarea psihică umană.

  2. Cunoaşterea copilului preşcolar/școlar

  3. Conceptele de învatare şi învatare şcolară. Teorii şi modele ale învăţării.

  Modulul II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  1. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ

  2. Definirea şi analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcină.

  3. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare

  4. Strategii didactice utilizate în învăţământ. Metode, tehnici şi procedee de predare-învăţare.

  5. Mijloace de invatamant. Recomandări metodice.

  6. Forme de organizare a activităţii didactice în grădiniţă şi şcoală

  7. Metode şi tehnici de evaluare

  Modulul III. VALENŢE INSTRUCTIV-FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR/PRIMAR

  1.Curriculum. Caracteristici generale.

  2.Documentele curriculare pentru învăţământul preprimar şi primar.

        3.  Proiectarea didactică între tradiţional şi modern.

        4.  Abordarea integrată a conţinuturilor în învăţământul preprimar/primar

        5.  Curriculum la decizia şcolii(CDŞ-ul)

  Course

  Prezentul program vizează formarea continuă privind proiectarea, organizarea și desfășurarea unei activități didactice corecte din punct de vedere pedagogic și performant. Urmărește realizarea obiectivelor fundamentale ale educației, vizând:

  1. Considerarea investiției în capitalul uman ca investiția cea mai profitabilă pe termen lung;

  2. Calitatea ridicată a educației și pregătirea societății bazată pe cunoaștere și competențe;

  Programul conține trei module:

  Modulul I: ”Psihogeneza copilului la vârste timpurii”, oferind participanților posibilitatea de a identifica modalități de cunoaștere a elevilor și de a valorifica rezultatele în activitatea instructiv-educativă

  Modulul II: ”Procesul de învățământ”, prin care li se dezvoltă participanților capacitatea de a proiecta, conduce și organiza activitatea didactică, oferind, de asemenea, clarificări referitoare la elaborarea instrumentelor de evaluare și modalitățile de valorificare a rezultatelor evaluării.

  Modulul III: ”Valențe instructiv-formative ale activităților integrate, în învățământul preprimar și primar”, modul în care formabilii explorează terminologia și problematica programului

  Course